Now showing items 1-2 of 2

  • The short-term effect of ambient ozone on mortality is modified by temperature in Guangzhou, China 

   Liu, Tao; Li, Tian Tian; Zhang, Yong Hui; Xu, Yan Jun; Lao, Xiang Qian; Rutherford, Shannon; Chu, Cordia; Luo, Yuan; Zhu, Qi; Xu, Xiao Jun; Xie, Hui Yan; Liu, Zhao Rong; Ma, Wen Jun (Atmospheric Environment, 2013)
   Effects of ozone on mortality have been widely assessed in developed countries but rarely in developing countries, and the effects of season and temperature on these associations remain unclear. The present study aimed to ...
   JOURNAL ARTICLE
  • The spatial distribution of health vulnerability to heat waves in Guangdong Province, China 

   Zhu, Qi; Liu, Tao; Lin, Hualiang; Xiao, Jianpeng; Luo, Yuan; Zeng, Weilin; Zeng, Siqing; Wei, Yao; Chu, Cordia; Du, Yaodong; Ma, Wenjun; Baum, Scott (Global Health Action, 2014)
   Background: International literature has illustrated that the health impacts of heat waves vary according to differences in the spatial variability of high temperatures and the social and economic characteristics of ...
   JOURNAL ARTICLE