Aetiology and risk factors for oral cancer, with special reference to tobacco and alcohol use.

No Thumbnail Available
File version
Author(s)
Johnson, Newell Walter
Griffith University Author(s)
Primary Supervisor
Other Supervisors
Editor(s)
Date
2001
Size
File type(s)
Location
License
Abstract

Állatkísérletek, a lehetséges mechanizmusok in vitro vizsgálata, biológiai valószínuség, és jelentõs epidemiológiai érvek szólnak amellett, hogy a dohány - füsttel vagy füst nélkül - világszerte a szájüregi rák legfontosabb kóroka. Magyarországon fõként cigaretta formájában fogyasztják a dohányt, prevalenciája Európában a legmagasabbak között van: így nem meglepõ, hogy napjainkban Magyarországon fordul elõ a legtöbb szájüregi rák. A dohányzás azonban - dózisfüggõ módon - szinergista hatású az alkoholfogyasztással, az eredmény ily módon nagymértékben összetevõdik, a szájüregi rákincidencia növekedése Európában valószínuleg összefügg az utóbbi évtizedekben növekvõ alkoholfogyasztással, miközben a dohányzás nem csökkent. Viszonylag kicsi az örökletes tényezõk, környezeti ágensek, hiányos táplálkozás, fertõzések, vírusok és gombák, valamint a rossz szájhigiéné / szájuri egészségi ellátás hatása. Érthetõ tehát a primer megelõzésre való törekvés, melynek magában kell foglalnia a dohányzás mellõzését, az alkoholfogyasztás csökkentését, megfelelõ táplálkozással és fogászati ellátással kiegészítve.

Aetiology and risk factors for oral cancer, with special reference to tobacco and alcohol use.. Animal experiments, in vitro studies of mechanisms, biological plausibility and massive epidemiological evidence prove that tobacco – smoked and unsmoked – is the major cause of oral cancer in the world. In Hungary today tobacco is mostly smoked in cigarettes, the smoking prevalence being amongst the highest in Europe: it is no surprise that Hungary has the highest rate of oral cancer in the world today. Tobacco use, however, synergises with heavy alcohol use in a dose dependent manner, the effect being supermultiplicative: most of the rising incidence of oral cancer in Europe is probably due to rising alcohol consumption in recent decades in the presence of continuing high levels of tobacco use. Smaller roles can be ascribed to inherited predisposition, environmental agents, poor diet, infections with viruses and fungi and poor oral hygiene/oral health care. The approach to primary prevention is thus clear, and must emphasise tobacco avoidance and sensible use of alcohol, together with good nutrition and dental care.

Journal Title

Magy Onkologia

Conference Title
Book Title
Edition
Volume

45

Issue

2

Thesis Type
Degree Program
School
Publisher link
DOI
Patent number
Funder(s)
Grant identifier(s)
Rights Statement
Rights Statement
Item Access Status
Note
Access the data
Related item(s)
Subject

PRE2009-Dentistry

Persistent link to this record
Citation
Collections